Popis vloženého vozu 070

 1. Užití
 2. Vůz je určen jako přípojný k elektrickému vozu ř. 470 pro provoz na tratích elektrifikovaných systémem 3 kV ss ve středoevropských klimatických podmínkách při teplotě okolí –30 až +40 ° C, při relativní vlhkosti do 90 % a nadmořské výšce do 1200 m. Optimální mikroklima v oddílech pro cestující je udržováno do –20 ° C.

 3. Stručný popis
 4. Skříň vozu je lehké samonosné konstrukce. Je uložena na dvou dvounápravových podvozcích. Primární vypružení je tvořeno vinutými zpruhami, sekundární vzduchovými membránovými pružinami. Vozem prochází kabeláž vícečlenného řízení, ovládání dveří a 3 kV vedení pro napájení topení a statických měničů. Vůz je vybaven samočinnou brzdou DAKO s rozvaděčem DAKO BV1-Dm18 a s regulací podle zatížení zajišťovanou přídavným ventilem DAKO DSS. Informace o zatížení je brána z tlaku ve vzduchových pružinách na straně bez ruční brzdy. Brzda v podvozku je kotoučová, na každé nápravě jsou 2 kotouče, na oba současně působí jedna brzdová jednotka. Ruční brzda působí na obě nápravy přilehlého podvozku. Čela vozu jsou opatřena klasickým spřahovacím a narážecím ústrojím, jednokřídlými otočnými dveřmi, standardními návalky a sklopnými můstky, svorkovnicemi mezivozových propojek, topnými spojkami a spojovacími hadicemi hlavního a napájecího potrubí. Uspořádání vozu je ve střední části dvojpodlažní, na obou koncích spodního oddílu se nacházejí nástupní prostory s dvoukřídlými předsuvnými dveřmi, nad podvozky se potom nacházejí tzv. zvýšené prostory. Spodní oddíl a zvýšené prostory jsou vybaveny polospouštěcími okny, horní oddíl částečně výklopnými. Ve spodním oddíle se nachází 54 míst k sezení, v horním 68, ve zvýšených oddílech nad podvozky je po 14 místech k sezení, 1 sklopném sedadle a 1 WC. Vytápění vozu je teplovzdušné, 2 agregáty se nacházejí pod střechou zvýšených prostorů. Větrání je zajištěno okny, popřípadě vytápěcím systémem bez ohřevu vzduchu. Osvětlení vozu je zářivkové, nouzové žárovkové. Zásobování vozu je provedeno z jednoho (u inv. č. 1-3) nebo ze dvou (u inv. č. 4-6) statických měničů 3 kV ss/ 24 V ss.

 5. Hlavní technická data
 6. Rozchod

  1435 mm

  Obrys vozu

  kinematický dle UIC 505-2

  Max. rychlost

  120 km/h

  Min. poloměr oblouku

  120 m

  Délka přes nárazníky

  26 400 mm

  Šířka vozu

  2 820 mm

  Výška nad TK

  4 650 mm

  Počet sedadel

  152

  Míst k stání

  194

  Hmotnost

  45,2 t

  Max. zatížení

  28,5 t

  Vodojemy

  2x 400 l

  Jmenovité napětí sítě

  24 Vss

   

 7. Podvozky
 8. Typ 8-823.2 bez ruční brzdy a 8-823.3 s ruční brzdou. Rám podvozku je svařovaný ze skříňových profilů. Skládá se ze dvou podélníků ve střední části snížených a jednoho příčníku. Na podélnících jsou uchyceny trny vedení dvojkolí a přivařeny nosníky brzdových jednotek. Dvojkolí jsou opatřena celistvými koly Ć 920 mm a dvěma brzdovými kotouči Ć 590 mm. Na každém čepu jsou 2 jednořadá válečková ložiska. Vedení dvojkolí je zajištěno trny, které procházejí polyamidovými pouzdry v pryžových silentblocích, které jsou v plechových pouzdrech uloženy do otvorů v tělesech ložiskových skříní. Přenos podélných sil mezi skříní a podvozkem se děje ojnicí na spodku podvozku, v příčném směru je podvozek veden tuhostí vzduchových pružin a pohyb je vymezen pryžovými narážkami. Primární vypružení je tvořeno vinutými pružinami.

 9. Vypružení skříně

Skříň vozu spočívá na 4 vzduchových membránových pružinách. Pod každou z pružin je pryžokovový sloupek nouzového vypružení. Vypružení je regulováno na stálou výšku skříně nad rámem podvozku regulačním ventilem, kterým je opatřena každá z pružin. Pro případ zachování bezpečnosti proti vykolejení je vždy mezi pružinami v podvozku umístěn přepouštěcí ventil, který nedovolí rozdíl tlaků vyšší, než 2 bary. Ve svislém i příčném směru jsou pohyby skříně vůči rámu podvozku tlumeny dvojicí hydraulických tlumičů.

Zpět