470.004 - 070.006 - 070.005 - 070.003 - 470.003 se blíží do zastávky Kyje. 7.5.2003.

Zpět